Algemene Voorwaarden:

Op alle rechtsbetrekkingen van Ad van Koppen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kun je lezen via onderstaande link. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

error: Content is protected !!